02122515604 - 09126768843 - 09126500713

تماس با ما

موبایل :
۰۹۱۲۶۷۶۸۸۴۳ – ۰۹۱۲۶۵۰۰۷۱۳
تلفن :
 ۰۲۱۲۲۵۱۵۶۰۴ – ۰۲۱۲۶۱۴۵۵۰۴ -۰۲۱۲۲۵۳۶۳۴۱ 
ایمیل :
info@labeljetprinter.com
آدرس :
تهران  :  بزرگراه رسالت – خیابان شهید منصوری – بالاتر از بانک ملی – کوچه مرغزاری – پلاک ۸ – واحد ۱ و ۲