02122515604 - 09126768843 - 09126500713

محصولات

مارکزن دستی مدل PK802

مارکزن دستی مدل PK805

مارکزن دستی مدل PK806

مارکزن ثابت یا اتوماتیک مدل PK810

مارکزن ثابت یا اتوماتیک مدل PK820

مارک زن ثابت یا اتوماتیک مدل PK720

لیبل چسبان گرد (Wraparound labeling Machine)

لیبل چسبان گرد پنوماتیک(Pneumatic Wraparound labeling Machine)

لیبل چسبان از سمت بالا (Top Labeling Machine)

لیبل چسبان تخت یک طرفه (One Side Labeling Machine)

- لیبل چسبان تخت دو طرفه (Two Side Labeling Machine)

لیبل چسبان مخصوص لوله آزمایش یا ویال (Vial Labeling Machine)

لیبل چسبان نیمه اتوماتیک یا لیبل زن دستی (Semi-Automatic Labeling Machine)

پوست کن لیبل (Label Dispenser)

تسمه نقاله یا کانوایر (Conveyor unit)