02122515604 - 09126768843 - 09126500713

پوست کن لیبل (Label Dispenser)

WhatsApp Image 2020 09 09 at 11.11.27

این دستگاه همانطوریکه از نماش مشخص است دستگاهی میباشد که پوست لیبل را از خود لیبل جدا نموده و در اختیار اپراتور قرار میدهد ، گاها به نام لیبل چسبان دستی یا اتیکت زن دستی نیز از آن نام برده میشود .
از امتیازات این دستگاه لیبل زن دستی یا پوست کن لیبل ، بالا بردن سرعت دست اپراتور میباشد ، که عموما سرعت دست اپراتور را تا دو برار افزایش میدهد.
کاربرد اصلی این دستگاه در لیبل های هولوگرام میباشد ، چون کندن لیبل هولوگرام فوق العاده سخت میباشد .
در هرصورت اپراتور با برداشتن هر لیبل از تیغه خروجی لیبل زن ، مشاهد خواهد نمود که دستگاه لیبل بعدی را بلافاصله پوست کنده در خروجی خود قرار میدهد